Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2020

rudaizia
5324 9642 430
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaBilora Bilora

February 21 2020

rudaizia
4413 2c8a 430
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viascorpix scorpix
rudaizia
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatake-care take-care

February 19 2020

rudaizia
5562 7177 430
Wrocław
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo vianadelle nadelle
rudaizia
3814 8a7c 430
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianadelle nadelle

February 17 2020

rudaizia
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
rudaizia
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
rudaizia
0081 2e38 430
Reposted fromxawery xawery viacotarsky cotarsky

February 10 2020

rudaizia
4979 c7d4 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
rudaizia
6937 4d1e 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien

February 04 2020

rudaizia
1192 efb1 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme
6146 0a75 430
Reposted frombrumous brumous viaeazyi eazyi
rudaizia
7479 e5d7 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
rudaizia
0915 399d 430
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue
rudaizia
Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Alicja w Krainie Czarów

January 28 2020

rudaizia
1273 9a11 430
Reposted fromnezavisan nezavisan viariddl3m riddl3m
rudaizia
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
rudaizia
9877 dfbd 430
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl