Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

rudaizia
7661 a955 430
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
4469 59d6 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

January 04 2020

rudaizia
5555 506e 430
Reposted fromSilentRule SilentRule viaEtien Etien
rudaizia
3893 8ceb 430
Reposted fromxawery xawery viaEtien Etien

December 22 2019

rudaizia
6356 65f2 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky

December 09 2019

rudaizia
4396 2fe1 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaosiaka osiaka

December 01 2019

rudaizia
7361 0599 430
Reposted frompampunio pampunio viapowidlo powidlo
rudaizia
4695 9719 430
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
rudaizia
1179 c2c5 430
Reposted from0 0 viascorpix scorpix
rudaizia
rudaizia
4695 9719 430
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir

November 25 2019

rudaizia
4706 7207 430
Reposted fromGosha Gosha viapengin pengin
rudaizia
rudaizia
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
4261 7581 430
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
Wymuszone kontakty z człowiekiem, który ma cię w dupie, były gorsze niż zupełny brak kontaktu.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie

November 19 2019

rudaizia
1655 ba69 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
rudaizia
2079 acb7 430
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl