Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2019

rudaizia
W piątki leżę w wannie
Nie mam siły tańczyć ani chlać
Napijcie się za mnie
Nie chce mi się płakać ani śmiać
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
Reposted fromsurpriseme surpriseme viakateistrue kateistrue
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme
rudaizia
Zawsze ciągnęło mnie do wariatów. Do ludzi wyniszczonych przez życie, którzy nie widzą w tym świecie żadnej radości. Ja im ją daję i odchodzę. Tak jakbym nigdy nie istniała.
Reposted fromspokodama spokodama viastarryeyed starryeyed
rudaizia

Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach. 

— Herta Müller - Huśtawka oddechu

October 10 2019

rudaizia
6821 e848 430
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
rudaizia
7537 129c 430
Reposted frommakle makle
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
rudaizia
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— F. Nietzsche
Reposted fromvaporous vaporous viaszydera szydera
rudaizia
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viacotarsky cotarsky
rudaizia
4708 095f 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo
rudaizia
6525 6ebc 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
rudaizia
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viakateistrue kateistrue

October 03 2019

rudaizia
- Nie mam pojęcia, co robię.
- Ja też nie - odpowiada. - Nikt nie wie. Wszyscy po prostu żyjemy jak możemy. Usiłujemy znaleźć sens w rzeczach, które prawdopodobnie nigdy go nie miały.
— Minka Kent – Perfekcyjne kłamstwo
Reposted fromnyaako nyaako viabigevilgrin00 bigevilgrin00
rudaizia
8427 b2eb 430
Reposted fromnyaako nyaako viabigevilgrin00 bigevilgrin00
rudaizia
2679 7fc9 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
rudaizia

ruch jednostajnie popierdolony.

kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
rudaizia
rudaizia
0732 9bda 430
Reposted fromstolpstein stolpstein viatoffifee toffifee
rudaizia
8170 9348 430
Reposted fromfeegloo feegloo viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl