Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

rudaizia
rudaizia
9941 cca6 430
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme
rudaizia
Reposted frombluuu bluuu
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme
rudaizia
Odwaga to bycie szczerym z samym sobą.
— Mr. Robot
rudaizia
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaaksamitt aksamitt
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme
rudaizia

July 30 2017

rudaizia
rudaizia
6248 3a1f 430
Reposted fromcalifornia-love california-love viamaybeyou maybeyou
rudaizia
6597 3e21 430
Reposted fromstroschek stroschek viarawwwr rawwwr
rudaizia
4485 2157 430
Reposted fromsnowlake snowlake vialubje lubje

July 28 2017

rudaizia
5130 494b 430
Reposted frompulperybka pulperybka viakatastrofo katastrofo
rudaizia
4924 2908 430
rudaizia
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaszydera szydera
rudaizia
3285 c615 430
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera

July 24 2017

rudaizia
1460 e67b 430
Reposted fromcholera cholera viasapnai sapnai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl