Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

3900 3dc3 430
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaWlodara Wlodara
rudaizia
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viapuszka puszka
rudaizia
3138 b6f6 430
Reposted fromgrejfrut grejfrut viala-lu la-lu

June 20 2017

rudaizia
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
rudaizia
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
1775 4928 430

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapuszka puszka
5944 a789 430
Reposted fromcalcifer calcifer viapuszka puszka
rudaizia
4912 6839 430

June 17 2017

2565 4ed1 430
rudaizia
1720 8bff 430
rudaizia
3027 c759 430
Reposted fromretro-girl retro-girl viabarricade barricade
rudaizia
3665 7459 430
rudaizia
9573 4aae 430
Reposted fromosaki osaki viaateme ateme
rudaizia
2530 b629 430
Reposted frompeper peper viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
5931 8570 430
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabeeth beeth

June 16 2017

rudaizia
9747 c7b4 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaczoo czoo
rudaizia

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa vianicdostracenia nicdostracenia
rudaizia
1149 63f7 430
Reposted fromverronique verronique viadrunkwhipster drunkwhipster
rudaizia
3457 e2bd 430
6145 2b5b 430
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadrunkwhipster drunkwhipster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl