Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

rudaizia
8408 0ff3 430
rudaizia
rudaizia
1498 387d 430
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
rudaizia

July 01 2017

rudaizia
4105 3f02 430
Reposted fromzajebela zajebela viaszydera szydera
rudaizia
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaszydera szydera
rudaizia
6226 e016 430
rudaizia
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaszydera szydera
rudaizia
Reposted fromdobby dobby viaszydera szydera

June 30 2017

rudaizia
Niewielu ludzi potrafi podtrzymywać przyjaźń na odległość. I na ogół to jest znacznie łatwiejsze dla tego, kto odjeżdża, niż dla tych, którzy zostają.
— Rosie Rushton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubiedarkside lubiedarkside
rudaizia
8224 8b40 430
Reposted fromverronique verronique viaIriss Iriss
3900 3dc3 430
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaWlodara Wlodara
rudaizia
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viapuszka puszka
rudaizia
3138 b6f6 430
Reposted fromgrejfrut grejfrut viala-lu la-lu

June 20 2017

rudaizia
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
rudaizia
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
1775 4928 430

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapuszka puszka
5944 a789 430
Reposted fromcalcifer calcifer viapuszka puszka
rudaizia
4912 6839 430
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl