Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

rudaizia
1460 e67b 430
Reposted fromcholera cholera viasapnai sapnai
rudaizia
4636 1030 430
Reposted fromsarazation sarazation viasapnai sapnai
rudaizia
5871 1998 430
Reposted frompesy pesy viasapnai sapnai
rudaizia
Reposted frombluuu bluuu viasapnai sapnai
rudaizia
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viaBilora Bilora
rudaizia
7459 4772 430
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viamaua maua
rudaizia
2777 1f14 430
Reposted fromlittlestories littlestories viasilence89 silence89

July 19 2017

rudaizia
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacrambie crambie

July 18 2017

9352 34c8 430
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
rudaizia
2957 1287 430
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vialittlefool littlefool
rudaizia
4579 e5d6 430
Reposted fromkarahippie karahippie viaczoo czoo
rudaizia
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viaczoo czoo
rudaizia
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte vialubiedarkside lubiedarkside
rudaizia
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

July 14 2017

rudaizia
3164 5efa 430
Reposted fromgreens greens viala-lu la-lu
9278 b6b6 430
Reposted fromwestwood westwood viasomebunny somebunny

July 10 2017

3541 0ceb 430
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath

July 06 2017

3322 13c2 430

aphroditeinfurs:

Turkish Delight (1973)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakatastrofo katastrofo
rudaizia
9173 aa41 430
Reposted fromrol rol viatoniewszystko toniewszystko
8871 1431 430
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl