Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

rudaizia
2233 ecaf 430
rudaizia
6690 5a96 430
4481 40f6 430
Reposted fromkniepuder kniepuder viatoffifee toffifee
rudaizia
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy viaszydera szydera
rudaizia
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaszydera szydera
0297 0f76 430

serious:

who were you?

rudaizia
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
rudaizia
rudaizia
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko

August 01 2018

rudaizia
4988 0565 430
Reposted fromZircon Zircon viaoxygenium oxygenium
rudaizia
7408 6ba6 430
Reposted from4777727772 4777727772 viaoxygenium oxygenium

July 31 2018

rudaizia
9870 1f95 430
Reposted frompieprzycto pieprzycto viascorpix scorpix
rudaizia
0127 bbd6 430
Beckett
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
rudaizia
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
rudaizia
8766 11bb 430
Reposted fromtfu tfu viaflesz flesz
rudaizia
3623 f452 430
Reposted fromkaiee kaiee viapampampam pampampam

July 30 2018

rudaizia
Reposted frommr-absentia mr-absentia viapuszka puszka
rudaizia
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

July 29 2018

rudaizia
8956 ea66 430
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
rudaizia
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl