Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

rudaizia
7374 c382 430
Reposted from4777727772 4777727772 viatouchthesky touchthesky
rudaizia
rudaizia
3054 ec6a 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
rudaizia
3554 2edb 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viapredictableannie predictableannie

October 20 2018

rudaizia
rudaizia
3368 fb28 430
rudaizia
1980 5288 430
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
rudaizia
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love viapoppyseed poppyseed
rudaizia
6877 5145 430
Reposted fromzorza zorza viapoppyseed poppyseed
rudaizia
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viapoppyseed poppyseed
rudaizia
2488 b115 430
:)
Reposted fromgr8dizaster gr8dizaster viadontaskmewhy dontaskmewhy

October 18 2018

rudaizia
5966 ae80 430
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
rudaizia
5081 42b9 430
Reposted fromoll oll viastrangeee strangeee
rudaizia
Zakochiwałam się w czarujących łajdakach. Adorowałam niewłaściwych mężczyzn z niewłaściwych powodów. Sama jestem sobie winna. Cierpię na niesforność serca i nieznośne napady lekkomyślności. Jeśli idzie o samokontrolę, mam luki u podstaw.
— Bridget Asher
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viazmora zmora

October 17 2018

6313 28d3 430

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viaphilomath philomath
rudaizia
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoppyseed poppyseed
1125 13e3 430
Reposted fromdeviate deviate viadontaskmewhy dontaskmewhy
rudaizia
8227 ec1d 430
rudaizia
1946 b389 430
Reposted from4777727772 4777727772 viatoffifee toffifee
0314 4a34 430
Reposted fromnoirceur noirceur viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl