Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

rudaizia
3314 629f 430
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
rudaizia
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
rudaizia
Reposted frombluuu bluuu

November 06 2018

rudaizia
Potrzebuję tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść.
Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś, kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Palahniuk, Udław się
Reposted fromkaqla kaqla viatoffifee toffifee
rudaizia
8382 593d 430
Reposted frombackground background viatoffifee toffifee
rudaizia
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamaybeyou maybeyou
rudaizia
4632 9bcd 430
Reposted fromretaliate retaliate viarysuj rysuj
rudaizia

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viadiscodance discodance
rudaizia
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viakateistrue kateistrue
rudaizia
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viatoffifee toffifee
rudaizia
9956 704c 430
Reposted fromRowena Rowena viatoffifee toffifee
rudaizia
0686 ce0b 430
Reposted frommarionettes marionettes viaimpressive impressive
rudaizia
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viatoffifee toffifee
rudaizia
7356 4e67 430
Reposted fromlostinspace lostinspace viamieszu mieszu
rudaizia
7142 8373 430
Reposted fromswojszlak swojszlak viamieszu mieszu
rudaizia
rudaizia
8266 3cdf 430
Reposted frompieprzycto pieprzycto via13-days 13-days
rudaizia
8252 c887 430
Maud Chalard
Reposted fromPoranny Poranny via13-days 13-days
rudaizia
1082 9de5 430
Reposted fromjestemzero jestemzero
rudaizia
5505 b806 430
Reposted fromEtnigos Etnigos via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl