Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

rudaizia
1462 9a53 430
Reposted fromkarahippie karahippie viacotarsky cotarsky
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
rudaizia
7828 d3fb 430
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
rudaizia
5045 825a 430
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascared scared

July 22 2019

rudaizia
Po prostu chcę wierzyć, że jednak coś dla Ciebie znaczę.
— ja. dzisiaj. ciesząc się, że przerwałeś ciszę.
Reposted fromhesiamela hesiamela viakateistrue kateistrue
rudaizia
3887 3c76 430
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
rudaizia
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
rudaizia
6296 b2ad 430
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasweetnothingg sweetnothingg
rudaizia

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viaBilora Bilora
rudaizia
2392 f1b3 430
Reposted frompiehus piehus viabigevilgrin00 bigevilgrin00
rudaizia
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora
1516 ffb9 430
Reposted frommirosia mirosia viabigevilgrin00 bigevilgrin00
rudaizia
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viabigevilgrin00 bigevilgrin00
rudaizia
8101 3484 430
Reposted fromloveproof loveproof viakatastrofo katastrofo

July 19 2019

rudaizia
1115 4ec9 430
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabeeth beeth
rudaizia
rudaizia
rudaizia
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
rudaizia
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl